Khwabon Ki Tabeer Yay Se

Khwabon Ki Tabeer Yay Se

yarah-kanganyourab-pachamyahodi-hona
yaftan-kan-hayaftan-kisi-chease-ka-panayasmeen-chanbeli
yakh-baraf-jami-hoiyabrooj-mardam-giyah-lakhni-botiyaqoot-aik-jawahar-ka-naam-mashahoor-hai
youz-cheetayal-pehalwanyasham-ya-yashab-sang-e-yasham