Khwabon Ki Tabeer Noon Se

Khwabon Ki Tabeer Noon Se

nasihat-denananga-honanaak-ka-pani
naaknaapnarsinga-bajana
napak-honanikah-karnanimbo
nay-ka-darakhatnezah-chota-bhalanehar
niaz-boonehron-ki-wadinehar
nachorne-walanezah-marnanezah
niolanaqashnahana
niwalanak-chakninao
nakhannabina-andhanajomi
narmashak-aik-chota-sa-poda-hainaria-aik-sabzi-hainakhan-para-qinchi
naafnataf-jhaagnaranj-narangi
nama-khat-chithinaam-badalnanarsinga
nod-dan-parnalanakhankhawa-ajwainnan-haa
nabat-jalab-gulab-ka-podanabat-poda-angorinae-zadan-bansari-bajana
neend-sharabnawesandah-likhnay-walanabash-kafan-choor
nazam-kuharnargas-aik-phool-hainakhasi-bardah-faroshi
nashtan-baithnanishastanasreen-chanbeli
nanaa-podinanaleen-jotanaal
naqad-parkhane-walanafrat-karnanafat-matti-ka-tail
naqashinuqsannaqrah-chandi
numdahnamaznakeen-angshatar-angothi-ka-nagina
nahang-magar-machnamak-sood-namak-lahoonamak
noshadarnoha-karnanai-chease-dekhana
nabashtan-likhananezahnero-mand-taqatwar
neelnaiki-karnaneeshkar-gana
bakhoor-kardannamaz-ka-wazoonilo-far